Big Mountain

Big Mountain

รองผู้ว่าฯ โคราช จี้ ตำรวจบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนจัดคอนเสิร์ต Big Mountain

รองผู้ว่าฯ โคราช ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง ผบก.ภ.จว. ให้บังคับใช้กฏหมายกับผู้เกี่ยวข้องที่จัดงาน Big Mountain หลังยังเดินหน้าแสดงคอนเสิร์ตอยู่

วันนี้ (13 ธ.ค.) บรรยากาศเทศกาลดนตรีBig Mountain Music Festival (บิ๊กเม้าท์เท่น) สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คอนเสิร์ตยังดำเนินไปอย่างปกติ แม้ผู้ว่าฯ นครราชสีมา จะออกมาแถลงยืนยันคำสั่งยกเลิกการจัดงานก็ตาม ล่าสุด นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา ได้มีการออกหนังสือ ด่วนที่สุด ถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดคอนเสิร์ตBig Mountain Music Festival หลังฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และยังเดินหน้าจัดงานต่อ

ผู้ว่าฯโคราช งัด ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉิน’ ปิด ‘คอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เท่น’ ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สั่งยกเลิกการจัด คอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เท่น ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานั้น 

ล่าสุด นายวิเชียรจันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ลงนามใน “คําสั่งจังหวัดนครราชสีมา” เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย 

โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยปรากฏว่าจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ควบคุมโรคติดต่อ ในขณะที่มีการแสดงคอนเสิร์ตBig Mountain Music Festival ครั้งที่ 11 ณ สนามกอล์ฟดิโอเชี่ยนเขาใหญ่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 23.00 น.ในทุกเวที 

พบว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ตามมาตรการที่กำหนด ทําให้เกิดความแออัดของผู้เข้าชมจํานวนมาก บางส่วนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการตะโกนร่วมร้องเพลงเป็นระยะๆ และผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ตไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามที่นําเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งไม่มีผู้ควบคุมงานที่สามารถตัดสินใจได้มาควบคุมงาน จึงเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ และข้อกําหนดแห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติการประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2563 จึงให้ปิดสถานที่ สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดคอนเสิร์ตBig Mountain Music Festival ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

Big Mountain

เนื้อเพลง / ข่าวบันเทิง

Author: admin